Privacy

Privacy verklaring


Privacy verklaring van Stichting Atelierroute Lunteren, ook wel handelend onder de naam Kunstlijn Lunteren. De stichting is gevestigd aan de Postweg 3D, 6741 BA te Lunteren. U kunt de stichting mailen door een mail te sturen naar info@kunstlijnlunteren.nl


Tijdens de jaarlijkse atelierroute verzamelt de stichting gegevens van deelnemers middels de zogenaamde stempelkaart. Deze kaart krijgen deelnemers bij aanvang van hun route. Door in de verschillende ateliers stempels te verzamelen komen deelnemers in aanmerking voor een kunstwerk, dat door een van de kunstenaars ter beschikking is gesteld. De gegevens op de stempelkaart (naam, adres, telefoonnummer en emailadres) worden in eerste instantie gebruikt om de winnaar te contacten. Daarnaast heeft het verzamelen van de emailadressen het doel om jaarlijks een uitnodiging voor een nieuwe editie van de atelierroute naar te versturen. Ook verstuurt de stichting uitnodigingen naar deze mailadressen als de stichting een expositie organiseert.


De stempelkaart is een papieren document. Behalve het mailadres worden de gegevens niet gedigitaliseerd. Na de trekking van de winnende stempelkaart en het verwerken van de emailadressen in de maildatabase worden de gegevens van de deelnemers vernietigd. Alleen de mailadressen worden digitaal bewaard, uiteraard slechts de mailadressen van de deelnemers die daar op de knipkaart expliciet toestemming voor hebben gegeven (opt in).


Mochten deelnemers spijt hebben van hun aanmelding, dan kunnen ze de stichting vragen hun mailadres uit het bestand te verwijderen. Dat kan door een verzoek te sturen naar info@kunstlijnlunteren.nl of door onder aan de uitnodiging op de link ‘afmelden van deze lijst’ te klikken.


Deelnemers die klachten hebben over de manier waarop de stichting omspringt met hun gegevens kunnen zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.